Naprawa urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnych rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy albo także poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich umiejętności. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie istotne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co należy mieć świadomość tego?
Na samym początku należy zaznaczyć, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Oznacza to, że mogą być używane tylko w sytuacji, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Trzeba również dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania wyborów o sposobów eksploatacji konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to między innymi: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, ażeby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, niezbędne są dokumenty do sprawdzeniu urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, by mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu trzeba zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji a także remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Warto sprawdzić: Odbiory UDT Gniezno.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

0 comments:

Dodaj komentarz