Uprawnienia budowlane – jak zdać egzamin?

W branży budowlanej by pozyskać odpowiednie uprawnienia, głównie trzeba pozytywnie zdać egzamin, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Taki egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. W pierwszym etapie trzeba zdać pozytywnie egzamin, a dopiero w przyszłości można przystąpić do egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną.

Praca w biznesie budowlanej – co trzeba mieć świadomość tego?
Nie ulega wątpliwości, że w każdej pracy, też w biznesie budowlanej, pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Dlatego też warto korzystać z sposobów, ażeby rozszerzyć własne uprawnienia. W przypadku branży budowlanej takie możliwości stwarza egzamin na uprawnienia budowlane. Trzeba natomiast pamiętać o tym, że do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić jedynie osoby, które spełniają wymogi, które zawarte są w przepisach budowlanych, a dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, jak również odpowiednio długiej praktyki w zakresie projektowania albo pracy przy budowie. Wyłącznie osoby, które spełniają omówione powyżej warunki, mogą zapisać się na egzamin, który organizowany jest w całym kraju w tym samym terminie. Trzeba również wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane podzielone na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie a także kierowanie robotami budowlanymi, podzielone są również na szereg specjalności. Przed przystąpieniem do egzaminu musimy wybrać daną specjalność, na przykład specjalność inżynieryjną. W zakresie tej specjalności otrzymujemy uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Źródło: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

0 comments:

Dodaj komentarz