Uprawnienia budowlane – kto może podejść do egzaminu?

Dynamiczny rozwój branży budowlanej pozwala na zdobycie stabilnego miejsca pracy. Przy tym, dzięki poszerzaniu wiedzy a także zdobywaniu nowych kwalifikacji możliwe jest otrzymanie awansu, co wiąże się bez wątpienia z wyższą pensją. Powinno się jednakże zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są przeznaczone tylko dla ludzi, którzy spełniają warunki z uwagą określone w niemalże budowlanym.

Uprawnienia budowlane – jak dostać?
Prawo budowlane odnosząc się do kwestii uprawnień budowlanych opisuje warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia w określonej specjalności. Dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, może być to wykształcenie średnie albo wyższe, oraz odpowiednio długiego stażu przy robotach budowlanych lub projektowaniu. Uprawnienia budowlane dotyczące dwóch różnorakich dziedzinie. Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warto również dodać, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie ograniczonej albo nieograniczonej. Uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają pracę techniczne w budownictwie w danej specjalności dla każdego obiektu. W przypadku ograniczeń zakres prac jest ściśle dany przez przepisy budowlane. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Jest to część pisemna, która ma postać testu z trzema możliwymi odpowiedziami a także cześć ustna. Do egzaminu ustnego może podjeść jedynie kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części. Część ustna zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

0 comments:

Dodaj komentarz