Uprawnienia w branży budowlanej

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub również prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń albo też w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto zatem dowiedzieć się znacznie więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Głównie należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Ażeby zyskać te uprawnienia, należy pozytywnie zdać egzamin. Jednak żeby przystąpić do egzaminu, powinno się spełnić kilka głównych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe a także stosownie długi staż w branży budowlanej. Jedynie kandydaci spełniający omówione wyżej warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, jednakże druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na 2 podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te 2 kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

0 comments:

Dodaj komentarz