Dobry marketing to połowa sukcesu!

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego państwie stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby później tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a wręcz światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem ogromnej szansy. Polska poprzez własne położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a oprócz tego położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie daje możliwość jednakże na całe korzystanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na elegancja inwestycyjną naszego państwie. Potencjał ten nie jest dostatecznie przeznaczony nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, niemniej jednak także zbyt słabą ofertę dla turystyki oprócz sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie należycie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a głównie sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, wyjątkowo tych bardzo bogatych, którzy codziennymi korzystają tylko z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być zatem tak zorganizowany, żeby reklama hotelu, wyjątkowo hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska ma świetne uwarunkowania do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a także wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które jednakże pomimo pewnego postępu, nadal są prawie że całkowicie niewykorzystywane. Należycie zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego państwie.

Należy sprawdzić: marketing w turystyce.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

1 comment:

Dodaj komentarz