Mediacje rozwodowe – dlaczego warto?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje zastosowanie w różnych kwestiach rodzinnych, w głównej mierze dotyczących rozwodu i separacji. Trzeba podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym wyłącznie od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto natomiast podkreślić, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co trzeba mieć świadomość tego?
Należy zaznaczyć, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która własną profesjonalną wiedzą a także doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw pośród obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak też wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na zyskanie kompromisu. Warto pamiętać, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może również spotkać się osobiście z każdą ze stron, by omówić najbardziej drażliwe kwestie. Pamiętajmy, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Warto zdawać sobie sprawę, że mediacja pozwala na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo a także rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest zatem zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są coraz częściej wybieranym wyjściem.

Polecamy: mediacje rozwodowe.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

0 comments:

Dodaj komentarz