Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych , a ponadto zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobów. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach własnych poematów dzielili się z czytelnikami własnymi rozterkami wplatając je w skomplikowane momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń do niepodległości Mieszkańców Polski. Nadzieje polskiej szlachty powiązane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się natomiast płonne. Znowu Polacy wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący koniec istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stabilne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Niestety archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że młodzi ludzie nie pragną zmierzyć się z tym tematem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ichniejszym charakterystykę, rozjaśnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, ale nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednakże spore prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się ze streszczeniem, oglądnięciu filmowej ekranizacji jako dojrzali czytelnicy powrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choćby dziś niemodny, to jednak daje możliwość nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem w jaki sposób narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do czytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

1 comment:

Dodaj komentarz