Rodzaje lamp

Rosnący kryzys energetyczny spowodował, że światowe rządy musiały wyszukać sposób na to, ażeby ograniczyć straty energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Obecnie przemysł , a ponadto normalne zasilanie w energię budynków mieszkalnych, , a dodatkowo instytucji publicznych jest kreowane w taki sposób, by jak najwięcej wykorzystywać energii odnawialnej. Solarna lampa uliczna jest jednym z elementów infrastruktury, która daje możliwość na czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Równocześnie także na oszczędzanie energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych światowe pokłady ropy naftowej oraz węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego wyczerpują się w zastraszającym tempie. Przy obecnej skali wydobycia szacuje się, że już za kilkadziesiąt lat możemy borykać się z bardzo poważnym kryzysem energetycznym, a jego pierwsze symptomy dostrzegamy już dzisiaj. Dlatego też budowa systemów pozyskiwania energii odnawialnej powinna być w tym przypadku priorytetem dla każdego kraju, nie tylko tego, który jest zależny energetycznie od sąsiadów. Solarne lampy uliczne oraz dodatkowo różnego rodzaju systemy fotowoltaiczne są sposobem na znaczne ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Montaż takiej lampy jest bez wątpienia znacznie droższy od montażu lampy zasilanej elektrycznie, lecz w dłuższej perspektywie jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Solarna lampa uliczna ładowana jest energią słoneczną, a jak wiemy, dopóki nasze słońce jest żółtym karłem, ma bez liku energii i jest w stanie zasilać takie urządzenia jeszcze przez bardzo długi czas.
Polecamy: hybrydowe lampy uliczne.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

1 comment:

Dodaj komentarz